Privacy statement Lingebokaal app

De Lingebokaal is een wedstrijd die elk jaar door RV Leerdam wordt georganiseerd. Via deze pagina willen we je informeren over de manier waarop we binnen de Lingebokaal app omgaan met jouw persoonsgegevens. 

Verwerking en gebruik persoonsgegevens

De Lingebokaal app gaat zorgvuldig om met persoonlijke gegevens van gebruikers. Om gebruik te maken van de Ride Ataxia NL app worden de volgende persoonlijke gegevens opgeslagen:

  • Van welk team je lid bent
  • Locatieherkenning op de achtergrond als je aangeeft in de app dat je wordt gevolgd. Je kan de locatieherkenning op elk moment uitzetten door op de knop te klikken op de kaart. Alleen de huidige locatie wordt vastgelegd. Locatiepunten uit het verleden worden niet opgeslagen.

Wij gebruiken bovenstaande gegevens voor de volgende doeleinden:

  • Het laten functioneren van de Lingebokaal app;
  • Het tonen van jouw locatie ten opzichte van de route in de app;
  • Het tonen van jouw huidige locatie aan anderen, die meedoen in de app.

Verstrekking aan derden 

De Lingebokaal app verkoopt jouw persoonsgegevens niet aan derde partijen. Er wordt ook niet met derde partijen samengewerkt.

Beveiliging 

Jouw persoonsgegevens zullen alleen door de Lingebokaal app worden opgeslagen of verwerkt. 

Bewaartermijnen 

Na het evenement op 13 november zullen alle gegevens van alle gebruikers worden verwijderd binnen 3 werkdagen. Het is mogelijk voor een gebruiker om zijn account te verwijderen. Dit kan in het Informatiescherm waar een knop is waarmee een gebruiker zijn account kan verwijderen. Hiermee worden de koppeling tussen team en gebruiker verwijdert alsmede de locatie van de gebruiker.

 

Recht op inzage, correctie, verwijdering en uitschrijving 

Je kan op elk moment, kosteloos, inzage vragen in de gegevens die wij over je verzamelen, deze laten corrigeren, aanvullen of verwijderen. Jouw verzoek kun je indienen per e-mail, voorzien van jouw naam en e-mailadres. 

Je hebt altijd de mogelijkheid een klacht in te dienen over het gebruik van persoonsgegevens door de Lingebokaal app in algemene zin, zowel bij de Lingebokaal app als bij de Autoriteit Persoonsgegevens. 

Het kan gebeuren dat je het niet eens bent met onze beslissing op een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering of uitschrijving. In dat geval heb je ook het recht om een klacht neer te leggen bij de Autoriteit Persoonsgegevens: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/  

Vragen 

Heb je vragen of opmerkingen over ons privacybeleid, dan kun je deze richten aan:  

lingebokaal@rvleerdam.nl

Wijzigen Privacy Statement 

 

De Lingebokaal app behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in dit privacy statement. Laatste aanpassing is gedaan op 13 oktober 2021.