Lijkt het je leuk te roeien of kennis te maken met onze vereniging?

Introductieroeien 18+
Elk jaar start een introductiecursus voor nieuwkomers van 18 jaar of ouder zonder roei-ervaring die willen kennismaken met roeien. In het voorjaar wordt, bij voldoende aanmeldingen, gestart met een introductiecursus van 10 lessen. Op 5 dinsdagavonden en 5 zaterdagmiddagen worden geïnteresseerden de beginselen van de roeihaal bijgebracht.
De eerste 3 lessen zijn gratis. Besluit je daarna door te gaan met de cursus dan zijn de kosten € 50,- per persoon. (Word je lid na deze cursus, dan wordt dit bedrag in mindering gebracht op de contributie.)

De eerstvolgende cursus start (waarschijnlijk) in het voorjaar van 2022. Mail naar coaching@rvleerdam.nl als je geïnteresseerd bent naar de mogelijkheden in 2022.

Wil je na de introductiecursus lid worden, dan ga je met elkaar verder in een instructieroeien-groep. Onder begeleiding van een ervaren instructeur ga je één keer per week de basisprincipes van het roeien verder leren. Tot ongeveer begin september roei je op dinsdagavonden en de rest van het jaar op zaterdag- of zondagochtenden.

Alle leden hebben roei- en stuurdiploma's nodig voor het zelfstandig mogen roeien in ons materiaal. Als je de roeihaal en het sturen van een roeiboot voldoende beheerst, mag je examen doen. We zoeken een ploeg waarmee je verder kan.

Nieuw lid met roei-ervaring
Heb je al eerder gedurende een jaar of meer bij een roeivereniging geroeid, dan kun je je op elk moment van het jaar aanmelden. Neem in dat geval contact op met coaching@rvleerdam.nl. We maken zo snel mogelijk een afspraak voor kennismaking, zodat we ons een beeld van je roeitechniek kunnen vormen.

Jeugdroeien
Wil je ook kennismaken het roeien, maar ben je nog geen 18 jaar? Kijk dan hier voor het Jeugdroeien.

Vrijblijvend een keer komen kijken, kan altijd. Kom dan langs op zaterdag- of zondagochtend tussen 9:00 en 13:00 uur aan de Lingedijk 27 in Leerdam en meld je bij de barvrijwilliger. Let hierbij wel op de geldende corona-maatregelen.

Indien je besluit om lid te worden, dan kun je het inschrijfformulier onderaan dit artikel downloaden en invullen. Neem hem mee naar de vereniging en leg hem in het bakje van de penningmeester, dan zorgt hij voor de rest.

Kosten lidmaatschap RVL

Jeugd 9 t/m 13 jaar  € 110,00
Jeugd 14 t/m 18 jaar  € 165,00
Student € 165,00
Volwassen € 260,00
Donateur €   35,00
   

De maximum contributie per gezin bedraagt twee maal de contributie voor volwassenen (€ 520,00).

De contributie wordt jaarlijks geïncasseerd in mei en betreft het lopende kalenderjaar.

Ook is het mogelijk de contributie in termijnen te betalen.

Er dient schriftelijk (mail aan leden@rvleerdam.nl) opgezegd te worden tegen het einde van een kalenderjaar met inachtneming van een opzegtermijn van ten minste 1 maand. De schriftelijke opzegging moet dus ontvangen zijn voor 1 december.