Save-the-date !!

De 39e Lingebokaal op zaterdag 13 november gaat (waarschijnlijk) door en daarom zijn de voorbereidingen gestart.

We gaan nu uit van een wedstrijd in zijn oorspronkelijke vorm, maar zonder publiek en met de catering en het omkleden zo veel mogelijk buiten. Houd de website in de gaten voor de laatste informatie of volg ons op Twitter via @Lingebokaal.

Inschrijven is mogelijk (via uw wedstrijdcommissaris) op de KNRB site vanaf 2 oktober.

Meer informatie op deze pagina

Ben je benieuwd naar het roeien? Wil je weleens uitproberen hoe het voelt om te roeien in zo’n gladde boot? Of eerst even kijken bij die gezellige roeivereniging aan de Linge? Kom dan zaterdagochtend 11 september 2021 naar de OPEN DAG-jeugd bij Roeivereniging Leerdam. Maak kennis met onze jeugdroeiers en wie wil mag meteen, onder begeleiding, het water op! Trek dus sportieve kleding aan.

We hebben inloop met gratis koffie, limonade en koek van 10 uur tot 13 uur waarbij je een rondleiding krijgt en uitleg over het roeien.

Lijkt het je wat na de eerste kennismaking, kun je op zaterdagochtend van 11:30 – 13:00 uur komen trainen. De eerste drie lessen zijn 'probeerlessen', deze zijn gratis. Je kunt dan kijken of je roeien een leuke sport vindt. Hierna kun je besluiten of je door wilt gaan met roeien en lid wilt worden. Onze jeugdcoaches begeleiden en coachen het jeugdroeien helemaal vrijwillig en zijn zelf allemaal oud-jeugdleden.

De Lingemarathon, die gepland stond voor 5 juni 2021, is uitgesteld naar juni 2022. I.v.m. het coronavirus is het nog niet mogelijk een roeievenement te organiseren en verenigingen uit het land uit te nodigen. Graag zien we u bij een volgende editie als deelnemer op de Linge. De 2e editie zal plaatsvinden rond de langste dag van het jaar in 2022.

De Lingemarathon is een lange afstandsroeiwedstrijd van 57 kilometer. De start en finish is bij roeivereniging Leerdam. 


 

Maatregelen bij RV Leerdam

Naar aanleiding van de door de overheid afgekondige maatregelen geldt er op het terrein van roeivereniging Leerdam een corona protocol. Versie 17, geldig vanaf 9 augustus 2021, is te vinden via de snelkoppeling onder "handige links", onderaan dit bericht, via de Corona-pagina op deze website, of via deze link in Google Drive.

Voor RV Leerdam is het belangrijk dat zoveel mogelijk mensen kunnen blijven roeien. Om dat zo te houden is het van groot belang dat iedereen zich aan de regels in het protocol houdt en anderen aanspreekt wanneer zij de regels uit het oog verliezen. Zorg er dus voor dat je bekend bent met de relevante delen van het protocol.

 

Duur van de aangepaste maatregelen

Het bestuur stemt de protocollen regelmatig af met de gemeente en de veiligheidsregio. Deze laatste versie van het protocol geldt totdat het bestuur besluit het protocol aan te passen en/of nieuwe voorschriften vanuit de overheid een aanpassing van het protocol en/of de geldigheidsduur vereisen. Neem bij vragen of opmerkingen contact op met Rien Wesseling via voorzitter@rvleerdam.nl of telefonisch via 06-28848812.

In verband met corona zijn er landelijke en regionale maatregelen getroffen om de pandemie het hoofd te bieden. Roeivereniging Leerdam heeft, met inachtneming van de richtlijnen van de gemeente Vijfheerenlandende noodverordening van de veiligheidsregio Utrecht, de maatregelen zoals voorgeschreven door de Rijksoverheid en het RIVM, en de zienswijze van de KNRB en NOC*NSF, een protocol met gedragsregels opgesteld zoals deze voor haar leden gelden voorafgaand, tijdens en na het roeien. De meest recente versie van het protocol is deze: 

 

Dit protocol is ook te vinden via de handige links op deze site of via deze link in GoogleDrive. Alle leden die komen roeien worden geacht op de hoogte te zijn van dit protocol. Zoals in het protocol gesteld gelden de gezondheidsregels boven alles. Blijf dus te allen tijde thuis bij gezondheidsklachten en volg op de roei de instructies zoals opgesteld in het protocol op. Ieder lid is altijd zelf verantwoordelijk voor zijn of haar eigen handelen, maar neem ook verantwoordelijkheid voor elkaar.

 

In het huidige protocol van roeivereniging Leerdam zijn de richtlijnen van de overheid leidend. Houdt dus 1,5 meter afstand van elkaar op het terrein en in het gebouw, was regelmatig de handen (of desinfecteer deze met alcohol) en blijf thuis bij klachten en laat je testen. Zorg daarnaast, met name in het gebouw, voor voldoende frisse lucht door deuren en ramen open te zetten. Er gelden daarnaast nog een aantal RVL-specifieke regels op het terrein:

 • Toegang tot en verlaten van het terrein gaat via de hekken bij de parkeerplaats

   

 • Voor gebruik van de bar/kantine gelden de regels zoals die in de horeca gelden. Dit houdt onder meer in dat iedereen:
  • Gebruik maakt van een vaste zitplek
  • Daarbij anderhalve meter afstand houdt (als dit kan en gebeurt zijn mondkapjes binnen niet nodig)
  • Vooraf de gezondheid checkt (bij klachten thuisblijven dus) en
  • Het bezoek vooraf wordt geregistreerd; uitgangspunt hierbij zullen de reserveringen/afschrijvingen in My-Fleet zijn, zie ook het volgende punt

 

 • Bij het meenemen van een boot of het gebruiken van een ergometer dient deze afgeschreven te worden via My-Fleet. Dit gebeurt bij voorkeur via reservering vooraf, maar kan ook weer worden gedaan via de terminal op de vereniging. Bij vooraf reserveren is het niet nodig om op de vereniging te bevestigen dat je de gereserveerde boot meeneemt of de gereserveerde ergometer gaat gebruiken. Deze reservering telt dus ook als registratie voor het kantinebezoek, zorg er dus voor dat je voor jezelf (of je ploeg) de boot afschrijft en dat deze afschrijving klopt

 

 • Schoonmaken van materiaal: zolang nog niet iedereen op de vereniging volledig is gevaccineerd blijven we de handvatten van de riemen en de boten goed schoonmaken met water en zeep en de handles van de ergometers met een desinfectiedoekje (meld het aan een bestuurslid, Jan Verwolf (via bar@rvleerdam.nl) en/of via de app-groep RVL Virtueel clubhuis als er iets aangevuld moet worden). 

 

Voor al het overige vragen en verwachten we dat iedereen het gezond verstand gebruikt en zichzelf beschermt waar nodig. Voel je dus te allen tijde vrij om de handen te desinfecteren met alcohol (pomp met desinfectiegel hangt onder het terras), een mondkapje te gebruiken, meer dan 1,5 meter afstand tot elkaar te houden, etc.

Deze regels zijn ook terug te vinden in het protocol.


Wijzigingshistorie (meest recente bovenaan):

 

09-08-2021: Versimpeling protocol naar huidige stand van zaken: volgen beleid overheid en op terrein voldoende afstand houden.

===  

 

10-06-2021: Update protocol naar aanleiding van versoepelingen per 5 juni; aanpassing toegang kleedkamers, toiletten, kantine, ergometerhok en specificatie van voorwaarden hiervoor (gebruik van mondkapje)

20-05-2021: Update protocol naar aanleiding van versoepelingen per 19 mei; aanpassing maximum aantal volwassen leden per tijdsblok en maximum aantal leden in boot

15-03-2021: Update protocol naar aanleiding van persconferentie 8 maart; aanpassing maximum aantal volwassen leden per tijdsblok en maximale groepsgrootte voor volwassen leden en leden t/m 26 jaar. 

19-02-2021: veralgemenisering regels rondom gebruik ergometers.

08-02-2021: tekstuele correcties, toevoegen regels rondom gebruik ergometers en aanpassing regel mondkapjesgebruik door stuur in geval van lege slagplek.

15-12-2020: Update protocol naar aanleiding van toespraak Mark Rutte op maandag 15 december; Aanpassing maximum aantal volwassen leden per tijdsblok en maximale groepsgrootte. 

18-11-2020: Update protocol naar aanleiding van persconferentie van dinsdag 17 november; terug naar protocol van 22-10 met aanpassing maximum aantal volwassen leden per tijdsblok en scheiding van jeugd en volwassen leden op zaterdagochtend, toevoeging mogelijkheid om te roeien in een gladde 4. 

04-11-2020: Update protocol naar aanleiding van aangescherpte regels geldig van woensdag 4 november 22:00u tot en met woensdag 18 november, of zoveel langer als nieuwe maatregelen dat vereisen.

22-10-2020: Update protocol met aanpassing regel rondom maximum aantal boten/personen per kwartier op andere momenten dan zaterdag- en zondagochtend en aanwijzingen voor wisselen tussen stuur en roeier tijdens training.

16-10-2020: Update protocol n.a.v. nieuwe regels per 14 oktober. Beperking in aantal boten dat per tijdsblok gereserveerd mag worden, toevoeging dragen van mondkapjes op terrein (voor leden ouder dan 18 jaar) en voor stuur tijdens sturen. Nadere instructies om contacten onderling te voorkomen.

29-09-2020: Update protocol n.a.v. nieuwe regels per 29 sep. Sluiting bar en kantine, toevoeging dat alleen jeugd op zaterdag om 10:00u en 11:30u boten mag reserveren, aanpassing looproute naar toiletten, aanpassing beleid m.b.t. binnen ergometeren.

07-07-2020: Toevoeging toegankelijkheid bar en kleedkamers. 

02-07-2020: Aanpassing protocol naar nieuwe regels per 1 juli. Aanpassing roeitijden, toevoeging roeien in meerpersoonsboten, beschrijving van toegang tot terrein en gebruik van bar, toiletten, ergometerhok, speedcoaches en Cox-box.

22-05-2020: Aanpassing maximum aantal boten per blok, toevoeging richtlijn voor het doordeweeks boten te water brengen bij meer dan zes reserveringen, toevoeging van regel over uitzondering op het nodig hebben van de juiste diploma's voor het roeien in een skiff, aanpassing van tekst over veilig boten tillen (specificatie naar skiff) en aanpassing instructietekst m.b.t. instappen. 

17-05-2020: Uitbreiding protocol met tekst over reserveren boten en meeneembeleid op vereniging, toevoeging bloktijd woensdagochtend

14-05-2020: Publicatie protocol

 

 

Wanneer mag er NIET geroeid worden bij RV Leerdam?

Bij duisternis een kwartier na zonsondergang tot een kwartier voor zonsopkomst
Bij sterke wind windkracht 6 of meer boven land
Bij dichte mist de overkant van de Linge is vanaf het vlot niet meer te zien
Bij nachtvorst als het 's nachts -3 graden of kouder is geweest
Bij vorst als het overdag vriest, ook al is het maar licht
Bij ijsgang zolang er ijs in de Linge drijft
Bij onweer ook bij naderend onweer
  Als het bestuur dit aangeeft

 

Winterdispensatie

Roeien in een 1x (skiff) of 2- (twee zonder) is verboden bij een watertemperatuur van 5 graden of lager, tenzij dispensatie verleend is door het bestuur.

Bij twijfel over de wind graag uw gezond verstand gebruiken. Bij hoge golfslag op de Linge (ook al is het geen windkracht 6) kan en mag er niet met glad materiaal worden geroeid. Een vuistregel voor de wind is vaak dat de windkracht boven land 2 'punten' minder is dan is aangegeven voor de Hollandse kust.

Let erop dat het weken kan duren voordat er ook geen ijs meer uit allerlei slootjes in de Linge drijft. Vriest de zaak goed dicht dan duurt het nog zo'n vier weken voordat er, na afloop van de vorst, weer kan worden geroeid.

Deze informatie is ook terug te vinden in het Roeiboek 2014

De mooiste vereniging van Nederland

Zie de link naar roei.nl over een leuk artikel over onze vereniging.